deju un kustību terapija

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

IESPĒJA PIETEIKTIES JAUNAI GRUPAI!

DEJU UN KUSTĪBU TERAPIJAS GRUPA / 17. februāris - 12.maijs / 2018


Aicināti tie, kurus interesē:

 • iepazīties un pieredzēt, kas ir deju un kustību terapija

 • ķermeņa sajūtu un izjūtu apzināta izpēte

 • radoša sevis izzināšana un saskarsme ar citiem

 • dažādu ķermeņa tehniku praktiska izpēte


  DEJU UN KUSTĪBU TERAPIJAS GRUPĀ pētīsim to, kā ar dažādu ķermeņa tehniku palīdzību iespējams apzināties saikni starp emocijām, prātu un ķermeņa sajūtām. Apzināsimies savus kustību un rīcības modeļus. Pievērsīsim uzmanību tagadnes izjūtai un attīstīsim spontanitāti. Meklēsim savus resursus un spējas. Šī pieredze var kļūt par tiltu uz personiskām atklāsmēm un jaunām idejām.

  Kurss balstās Simonas Orinskas praktiskajā un teorētiskajā pieredzē, deju un kustību terapijas ietvaros izmantojot butō dejas principus. Kursa ietvaros tiks izmantotas arī kontaktimprovizācijas, improvizācijas dejas, autentiskās kustības, kustību teātra, relaksācijas un citas pieejas.


  Deju un kustību terapija ir mākslas terapijas veids, kas izmanto kustību, lai uzlabotu Jūsu fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana) un sociālo veselību. Deju un kustības terapijas procesā, atšķirībā no dejošanas un fizioterapijas, nozīme ir fiziskā un emocionālā aspekta sintēzei. Iepriekšēja pieredze dejošanā nav nepieciešama!

  Butō ir Japānā radusies laikmetīgās dejas forma, kas tiek saukta par “ķermeņa arheoloģiju”.


  Grupu vada Simona Orinska – mākslas, kā arī veselības aprūpes maģistre, sertificēta deju un kustību terapeite, butō māksliniece un kustību režisore.


  DKT grupas ietvaros notiks 12 sesijas. Ja grupa vienojas, deju terapijas procesu iespējams turpināt. Iepriekšējā grupa vienojās par 15 sesijām.

 • Norises laiki: sestdienās  

 • Vieta - MĀ TELPA - mākslu terapijas, mākslinieku rezidenču un izglītības centrs (Miera iela 15)

 • 17. februāris 11:00-13:00

 • 3., 10.marts 11:00-13:00/  17.marts 18:00- 20:00/ 

 • 24., 31. marts, 7., 14., 28. aprīlis 11:00-13:00/ 21.aprīlis 18:00-20:00

 • 5., 12. maijs 11:00-13:00

 • Pieteikšanās: Lūgums atsūtīt pieteikuma vēstuli, (minot sev vēlamo laiku) un kontaktinformāciju līdz 12. februārim: Simona.Orinska@gmail.com, mob.t. 29394500. Lūgums rezervēt laiku un vienoties ar grupas vadītāju par individuālām bezmaksas pārrunām (apm. 30-40 min) divu nedēļu laikā pirms grupas sākuma. Dalības maksa par grupu - EUR 200,-. Ir iespēja maksāt pa daļām. Atteikšanās gadījumā pirmā iemaksa (Eur 50) netiek atgriezta. Pirmās 2 sesijas ir atvērtas un ir iespēja atteikties/pieteikties grupā.

 • Papildus info: www.dkt.lv

 • Intervija ar S. Orinsku LR-2 "Dzīves virtuve". Kas ir deju un kustību terapija

__________________________________________________________________________________________

DEJU UN KUSTĪBU  TERAPIJA INDIVIDUĀLI


Individuālās terapijas priekšrocības ir iespēja risināt personiski jūtīgas tēmas, izmantojot kustību aktivitāti un sarunu dialogā. Terapijas sākumā notiek vienošanās par mērķiem, kas tiek izstrādāti terpijas procesā. Terapijas cikls atkarīgs no savstarpējas vienošanās.

Individuālo terapiju var ieteikt, ja:
-Jums ir emocionālas problēmas, neatrisināti konflikti vai pārmērīgs stress
-Jūs vēlaties veicināt sevis izpēti un izpratni
-Jūs piedzīvojat intensīvus pārdzīvojumus, bet ir pārāk grūti par tiem runāt
-Jums ir neapmierinātība ar savu ķermeņa paštēlu, personiskās grūtības izpaužas ķermeniskā   formā (spriedze, sāpes ķermenī u.c.)
-Jums ir trauksme attiecībā uz fizisku kontaktu, tuvību vai uzticēšanos
-traumas vai pārdzīvojumu dēļ esat zaudējis pašpārliecību, izjūtu par iekšējo spēku
-Jums ir sarežģīts dzīves periods – zaudējums, krīze, izmaiņas
-jūtaties „iestrēdzis” kādās problēmās, vai ja vispārīgā izjūta par savu dzīvi ir, ka kaut kas nav pareizi
-Jums ir grūtības izmantot verbālu saskarsmi


Maksa par 1 sesiju (60 min, pieaugušie): sākot no EUR 25

Maksa par 1 sesiju (45 min, pusaudži): sākot no EUR 20

Maksa par 1 sesiju (30 min, bērni): sākot no EUR 15

Pieteikšanās individuālajai terapijai
rakstīt deju un kustību terapeitei: SimonaOrinska@inbox.lv vai zvanīt 29394500


KAS IR DEJU UN KUSTĪBU TERAPIJA?


Deju un kustību terapija ir mākslas terapijas veids, kas izmanto kustību, lai uzlabotu Jūsu fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana) un sociālo veselību. Šī terapija var palīdzēt mazināt stresu, izbaudīt dziļu atslābināšanos, risināt psihosomatiskas grūtības, atbrīvot fizisko un emocionālo spriedzi, iegūt spēku savu mērķu īstenošanai, attīstīt radošumu un spontanitāti, piedzīvot kustības prieku.

Iepriekšēja pieredze dejošanā nav nepieciešama, bet jābūt vēlmei izpaust sevi caur kustību. Vecums var būt dažāds!

Deju un kustības terapijas procesā, atšķirībā no dejošanas un fizioterapijas, nozīme ir fiziskā un emocionālā aspekta sintēzei.

Deju un kustības terapijas mērķi tiek veidoti atkarībā no Jūsu vajadzībām un problēmas/grūtību rakstura.

Terapija notiek terapeita vadībā, drošā un labvēlīgā atmosfērā. Sesiju veido saruna un individuāli sabalansēta kustību aktivitāte, kas ļauj radoši izpaust domas, sajūtas un emocijas.

Procesā tiek izmantota mūzika, ritms un dažādi palīgmateriāli (audumi, bumbas, lakati u.c.). Sesija noslēdzas ar sarunu, kurā tiek apkopota iegūtā pieredze. Iespējama grupu un individuāla terapija.

Kam šī terapija būtu ieteicama?
-Personības pašizaugsmei
-Pacientiem rehabilitācijas procesā
-Pacientiem ar psihosomatiskām saslimšanām
-Pacientiem ar psiholoģiskām grūtībām
-Psihiatrijas pacientiem (esošiem ārsta pārraudzībā)
-Bērniem ar uzvedības traucējumiem un/vai emocionālām grūtībām, autiskā spektra traucējumiem

DEJU UN KUSTĪBU  TERAPIJA GRUPĀ


Ko var iegūt no deju un kustību terapijas grupā?
- Paaugstināt pašvērtējumu, sevis apzināšanos un personīgo autonomiju
- Pilnveidot, uzlabot ķermeņa paštēlu, veicināt sevis pieņemšanu
- Pieredzēt domāšanas, jūtu un darbības saistību
- Izpaust un iemācīties tikt galā ar pārāk intensīvām domām un jūtām
- Mazināt stresu
- Nonākt kontaktā ar iekšējiem resursiem un savu radošo potenciālu
-Izpētīt eksistenciālos jautājumus (dzīves jēga, izvēle, atbildība u.c.)
-Pilnveidot komunikācijas iemaņas, attīstīt uzticēšanos attiecībās
-Pārbaudīt savu ietekmi attiecībās ar citiem
-Saņemt atbalstu, atgriezenisko saiti no grupas dalībniekiem
-Sniegt atbalstu citiem, dalīties pārdzīvojumā ar grupas dalībniekiem

Grupas principi
Konfidencialitāte – tā ir savstarpēja vienošanās, ka grupā piedzīvotais un uzzinātais paliek grupas ietvaros. Nav pieļaujami ārpus grupas stāstīt par savu vai citu dalībnieku pieredzi.
Drošība – atbildība par savu un citu fizisko drošību. Jums ir tiesības neiesaistīties kādās aktivitātēs un pārtraukt sarunu par sevi.
Godīgums – Jums ir tiesības neiesaistīties sarunā vai noklusēt, bet ja Jūs runājat – tad patiesi.
Cieņa pret laiku – Jūs apņematies piedalīties noteikto sesiju skaitu. Par sesiju, uz kuru neierodaties, ir jāsamaksā.
Brīvība – Jums ir tiesības atstāt grupu pirms tās darbības beigām.
Atbildība – Jums ir atbildība pamatot terapeitam un grupai savu lēmumu atstāt grupu priekšlaicīgi.

Piesakies deju un kustību terapijas grupā!

Mazināsim stresu, piedzīvosim kustības prieku, izbaudīsim dziļu atslābināšanos, attīstīsim radošumu un spontanitāti, iegūsim spēku savu mērķu īstenošanai, atbrīvosim fizisko un emocionālo spriedzi, apzināsimies savu saskarsmi ar citiem un saņemsim atbalstu, ko var sniegt grupas dalībnieki viens otram!

Dalībnieku skaits ierobežots.

Vienas sesijas ilgums: 2 stundas.

Pieteikšanās grupu terapijai
rakstīt deju un kustību terapeitei SimonaOrinska@inbox.lv vai zvanīt 29394500


SUPERVĪZIJA

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu: profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.

Maksa par 1 individuālu supervīziju (60 min): EUR 20Make a free website with Yola