jaunumi


jaunumi

 

DEJU UN KUSTĪBU TERAPIJAS GRUPA 
    17. februāris -
 12. maijs, 2018

aicināti tie, kurus interesē:
pieredzēt, kas ir deju un kustību terapija
ķermeņa sajūtu un izjūtu apzināta izpēte
psiholoģisku grūtību risināšana
radoša izzināšana saskarsmē ar citiem

Pieteikšanās līdz 12.februārim!

vairāk info šeit


 

MĀ TELPA

mākslu terapijas, mākslinieku rezidenču un izglītības centrs piedāvā apgūt izglītības programmu

BUTŌ MĀKSLA

22. janvāris – 4. jūnijs, 2018


Kas ir butō? Butō ir Japānā 20. gs. 50. gadu beigās radusies kustību mākslas forma un avangarda māksla. Butō nozīmē “solis tumsā”- ne vien atsaucoties uz atombumbas izraisīto traģēdiju japāņu nācijas apziņā, bet arī aktualizējot apziņas izmainīto stāvokli, kas rosina saikni ar arhetipiskiem tēliem, radošumu un ikdienā apslēptajiem resursiem. Butō ir arī atgriešanās pie senajām, pirmatnējām saknēm.

Butō ir mainījies līdztekus pasaules tendencēm, būtiski ietekmējot mākslas ainu – tas ir pieskaitāms arī pie fiziskā, dejas vai kustību teātra un starpdisciplinārās mākslas izpausmēm. Butō uzrunā jutekļus, sajūtas un izjūtas no smalkuma līdz groteskai, tas nav saprotams “ar prātu vai loģiku”. Tā ir tēlu un simbolu ķermeniska, sena valoda, kas iznirst no psihes dziļākajiem slāņiem. Ne velti butō dēvē par “ķermeņa arheoloģiju”, “savijušos sakņu deju” vai “tumsas deju” - tur sastopamais var būt gan dievišķais, gan biedējošais. Butō – mirklis starp ieelpu un izelpu.


Kursa mērķis. Mācību kurss piedāvā iespēju iepazīt butō mākslas teorētisko ievirzi, kā arī apgūt butō tehnikas un kustību režijas prasmes, kuras iespējams plaši pielietot – kā profesionālos nolūkos, tā savas personības attīstībā un dziļākā izpratnē.


Kursa ieguvumi

Teorētiskas zināšanas par butō ģenēzi un attīstību.

Butō tehnikas un metodes.

Kompozīcijas un kustību režijas prasmes.

Ķermeņa apziņas jeb inteliģences attīstīšana.

Radošās domāšanas attīstīšana.

Personiskā pašizaugsme un resursu atklāšana.


Nodarbības notiek pirmdienu vakaros plkst. 19:00 – 21:15, sākot no 22. janvāra līdz 4. jūnijam. Sakarā ar Kabuki izrādi Rīgā 12. februāra nodarbība tiek pārcelta uz 17.febr. pl. 18:00!

Norises vieta. Mākslu terapijas, mākslinieku rezidenču un izglītības centrs MĀ TELPA (Adrese: Miera iela 15, k.3., 2.st.)

Kursa apjoms. Kurss notiek 20 nodarbību ciklā (kopā 60 akadēmiskās stundas).

Izglītības veids. Pieaugušo neformālā izglītība.


Apliecība. Pēc kursa pabeigšanas dalībnieki saņems pieaugušo neformālās izglītības centra “MĀ TELPA” izdotu apliecību par kursa “BUTŌ MĀKSLA” apmācību 60 akadēmisko stundu apjomā.


Pieteikšanās. Lūgums līdz 18. janvārim atsūtīt pieteikuma vēstuli un kontaktinformāciju uz e-pastu: maatelpa@gmail.com, mob. t. 29394500. Dalībnieku skaits ierobežots! Nav nepieciešama iepriekšēja pieredze!

Nodarbības paredzētas jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem. Kurss atvērts dažādu nozaru pārstāvjiem.

Pēc pieteikšanās pretendents tiek aicināts uz klātienes pārrunām (apm. 30 min). Ja rezultāts ir abpusēji pozitīvs, tad ar dalībnieku tiek slēgts mācību līgums un notiek vienošanās par kursa apmaksas kārtību. Dalībnieks tiek iepazīstināts ar detalizētu programmas saturu.


Maksa par kursu. Maksa par pilnu kursu ir 250 eur. Pirmā iemaksa 50 eur (kas netiek atgriezta, ja students izlemj mācības pārtraukt). Divas pirmās nodarbības ir atvērtas, kas ļauj izlemt, vai palikt kursā vai atteikt dalību. Ir iespēja maksāt pa daļām (par to iepriekš vienojoties).


Pasniedzēja. Mg. Art., Mg. Sc.Sal. Simona Orinska – mākslas, kā arī veselības aprūpes maģistre; butō māksliniece; sertificēta deju un kustību terapeite, supervizore. Centra “MĀ TELPA” vadītāja. Simona ir gan Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas (RISEBA) maģistra virziena “Multimediālā skatuves māksla” radošā direktore un pasniedzēja, gan arī performances mākslas grupas IDEAGNŌSIS izveidotāja un mākslinieciskā vadītāja. “Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas”, “Latvijas Supervizoru apvienības” un “Laikmetīgās dejas horeogrāfu asociācijas” biedre. Grāmatas «BUTŌ» (izdevn. Mansards, 2015) autore, dažādu performanču un izrāžu veidotāja. Strādājusi kā horeogrāfe un aktrise Jaunā Rīgas teātra un Von Krahl teātra (Igaunija) izrādēs, kā arī Francijā, Lietuvā, Malaizijā, Taizemē, Vācijā, Zviedrijā, Armēnijā, Baltkrievijā u.c.

Ja vēlaties plašāku informāciju par kursu, tad lūgums zvanīt pasniedzējai: Simonai Orinskai: +371 29394500.


Kursa saturs

22. janvāris / Teorija. Butō vēsturiskā ģenēze un laikmetīgie virzieni.

29. janvāris / Butō tehnikas: “lēnā gaita”. Pamatpozas. Redzes un uztveres mijattiecības.

5. februāris / Butō tehnikas: “sejas maskas”. Emocijas un sajūtas. Tagadnes stāvoklis performancē.

17. februāris / Butō tehnikas: “skeleta deja”. Laika (cirkulārs, lineārs) un telpas (3 līmeņi) jēdzienu izpēte.

19. februāris / Butō tehnikas: “tēli” (dzīvas būtnes). Iemiesošanās tēlā un transformācijas tehnika.

26. februāris / Butō tehnikas: “tēli” (nedzīvas būtnes). Iemiesošanās tēlā un transformācijas tehnika.

5.marts / Kustību kontakta tehnikas: partnerības, līdzsvara, impulsa un ķermeņa svara attiecību izpēte.

12. marts / Kustību improvizācijas principi (solo un grupa), ķermeņa spontanitāte un kreativitāte.

19.marts / Ķermenis kā arhetips un simbols. Autentiskā kustība un butō.

26.marts / Ķermenis kā arhetips un simbols. Paradokss un koans butō mākslā.

2.aprīlis / Psihofizikas tehnikas: elpošana, ķermeņa apziņas (inteliģences) izpēte.

9.aprīlis / Kaligrāfijas un ķermeņa kustības mijattiecības.

16.aprīlis / Eksistenciālu stāvokļu izpēte (“ķermenis uz robežas”, “ēnas puse”).

23.aprīlis / Balss un ķermeņa kustības integrācija.

30.aprīlis / Laika un telpas dimensija (ilgstamība un dinamika performancē). Interakcija ar publiku.

7.maijs / Vizuālās kompozīcijas un dramaturģijas principi butō performances izveidē.

14.maijs / Kompozīcijas principi un kustību režija. Butō performances izveide.

21.maijs / Kompozīcijas principi un kustību režija. Butō performances izveide.

28.maijs / Mēģinājumi noslēguma performancei – teorijas un prakses integrācija.

4. jūnijs / Noslēguma performance.


Vairāk informācija:

Simonas Orinskas lekcija Rīgas mākslas telpā: 
https://www.youtube.com/watch?v=12gSZduThzM&t=22s

Filma “Buto X”: 
https://vimeo.com/109569999

Starpdisciplināru rakstu krājums “BUTŌ” (izdevn. Mansards, 2015):
http://www.apgadsmansards.lv/lv/book/430/but/

www.facebook.com/maatelpa

                           

                                   JAUNS MAĢISTRA STUDIJU VIRZIENS BALTIJĀ

                               “MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA”

 

Starptautiskā biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA jau no 2015. gada septembra piedāvā Baltijas mērogā jaunu, inovatīvu maģistrantūras virzienu MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA. Studiju virziens piedāvā apgūt mākslu sintēzes principus un iegūt prasmes radīt, organizēt un režisēt plaša mēroga multimediālus projektus, audiovizuālus koncertus, izrādes un performances.

“Šī kursa novitāte ir integrēta pieeja laikmetīgo skatuves mākslas formu izglītībā, sekojot jaunajam pieprasījumam skatuves mākslu estētikā un straujajai jauno mediju attīstībai. Vairāk kā desmit gadus savā mākslinieciskajā darbībā sintezēju plašu mākslas un citu nozaru spektru - vizuālā māksla, dejas un teātra tehnikas, kultūras teorija un arī deju un kustību terapija. Vēlos dalīties ar savu pieredzi un ar studentiem paplašināt mākslas redzējumu, piedzīvot radošus atklājumus”, saka jaunā programmas virziena autore un vadītāja, mākslas un veselības aprūpes maģistre, māksliniece, kompānijas IDEAGNOSIS vadītāja, deju un kustību terapeite, supervīzore Simona Orinska.       

           

Šis studiju virziens piedāvā multimediālās, jaunās skatuves mākslu formas un performances estētikas izpēti, sniedzot iespēju praktiski studēt mākslas to mijiedarbībā caur profesionālās pieredzes un zināšanu apmaiņas pieeju. Virziens veidots, balstoties jaunajā performances estētikā, kas skatuves mākslās paredz multimediju un ķermeņa praktiku intensīvu lietojumu, interaktivāti, klātesamību, spontanitāti, sadarbību un procesu kā skatuvisku vērtību, vizualitātes elementus, skatuves telpas izpratnes paplašinājumu, skaņas skulptūru un instalāciju veidošanu, rezultātā attīstot ne vien profesionālās prasmes, bet arī radošās domāšanas plasticitāti.  

Studijas uzsver praktisko komponenti- studenti divu gadu laikā rada savus radošos projektus, procesā apgūstot dažādu mediju lietojumu. Mācības notiks angļu valodā darbdienu vakaros, kā arī sestdienās.

Studiju kursa pirmā gada laikā “Audiovizuālo mediju māksla” ietvaros būs iespējams apgūt tādus kursus kā Operatora māksla, Jauno mēdiju un kino montāžas estētika, Audiovizuālā performance un animācija, Producēšana, Vizuālā semiotika un mediju dizains. Otrā studiju gada laikā “Multimediālā skatuves māksla” studenti fokusēsies uz savu specialitāti, apgūstot dažādus moduļus: ķermeņa tehnikas, audiovizuālos medijus, vizuālās mākslas principus, iekļaujot tādus kursus kā Telpas vizuālā domāšana, Interdisciplinārā scenogrāfija, Procesuālā māksla, Videodejas režija, Laikmetīgā deja un improvizācija, Buto deja un somatikas metodes, Fiziskā un dramatiskā teātra tehnikas un metodes, Akustiskās mākslas, Performances un dejas dramaturģija un citus. Lai studenti labāk orientētos savā profesionālajā darbībā, kā arī attīstītu prasmi sadarboties, tiks veidoti speciāli kursi Profesionālā fokusa grupa un Grupas vadība.


MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA, ņemot vērā starpnozaru aspektu, piedāvā papildināt un attīstīt zināšanas un prasmes ne vien jau ar mākslu saistītiem profesionāļiem, bet arī bakalaura izglītību ieguvušiem, ar citām nozarēm saistītiem speciālistiem. Vērā tiks ņemta reflektanta motivācija, studiju mērķis, radošās domāšanas veids un izpausme - projekti (realizētie un/vai plānotie). Reflektantiem jāsagatavo savs portfolio. Uzņemšanas eksāmeni notiks augustā un ietver pārrunas, kā arī praktiskus pārbaudījumus.


Studiju noslēgumā studenti izstrādā savu maģistra darbu. Atbilstoši savām interesēm, studenti aicināti izvēlēties tos medijus, kas ir profesionāli saistoši un radīt savu skatuves projektu – multimediālu koncertu, audiovizuālu izrādi un/vai performanci. Studiju kursa rezultātā tiks iegūts maģistra grāds audiovizuālo mediju mākslā. Studenti būs ieguvuši zināšanas, iemaņas un prasmes organizēt un režisēt dažāda spektra multimediālus skatuves projektus, kā arī strādāt kā multimākslinieki un producenti, spējot konkurēt starptautiskā līmenī.

Augstskolai ir Erasmus sadarbības vienošanās ar Edge Hill Universitāti, kā arī Dānijas Karalisko akadēmiju, tādējādi plānota ne vien pasniedzēju, bet arī studentu apmaiņa. Studiju virziens tiks plastiski pielāgots studentu vajadzībām un interesēm.


Elektronisko bukletu skatīt šeit

Piesakies šeit                                   Foto no pirmizrādes

                  IZRĀDE

"VILCENE"

20. jūnijā 19:00

Zirgu Pastā,

Laikmetīgās dejas festivāla LAIKS DEJOT ietvaros


Izrāde VILCENE tapusi, iedvesmojoties no grāmatas "Sievietes, kuras skrien ar vilkiem", mūsu vecmāmiņu dzīvesstāstiem un jautājumiem par savas dzimtas saknēm un sievietes esamību.

Ko nozīmē izdzīvot, "saceļot spalvas uz skausta"? Kas ir Dievišķais dēmons? Māte? Meita? Piena govs? Perētājvista?

Es devos ceļojumā pie vilkiem, šamaņa, uz klosteri un meklēju atbildes sevī.

Biļetes - Biļešu paradīzes kasēs.


Radošā grupa un koncepts:

Simona Orinska - ideja

Aija Uzulēna - režija

Simona Orinska, Agnese Bordjukova, Ieva Putniņa- horeogrāfija, deja

Raitis Vulfs, Sabīne Moore - video mākslinieki

Platons Buravickis, Arvis Kantiševs - skaņu mākslinieki

Andrējs Krūmiņš - gaismu mākslinieks

Ieva Putniņa, Arvis Kantiševs - tērpu mākslinieki

Pirmizrādes: 26.martā izstāžu zālē Arsenāls, 28., 29.martā, 3.aprīlī Eduarda Smiļģa teātra muzejā

__________________________________________________________________________________________

Ko Murobuši – viens no vadošajiem buto māksliniekiem pasaulē. Ko turpina sava skolotāja, buto dibinātāja Tatsumi Hidžikatas māksliniecisko vīziju. Viņš licis pamatus tādām pasaulslavenām buto kompānijām kā “Dairakudakan”, “Ariadone” un “Sebi”. Radījis vairākus solo darbus “Edge”, “Quick Silver” u.c. Strādājis kā meistarklašu vadītājs un mākslinieciskais direktors ImPulsTanz festivālā Vīnē.


Soši Matsunobe – vizuālais mākslinieks. Soši strādā kā Japānā, tā Eiropā. Viņa darbi skatītājiem atklāj jaunus skatpunktus situācijas vai vides jau eksistējošajām nozīmēm vai vērtībām. Viņa darbs “Savītā gumija” tika izmantots kā vizuālais tēls starptautiskajam skatuves mākslu festivālam “Kyoto Experiment”.


Simona Orinska – starpdisciplināra māksliniece, deju un kustību terapeite, dzejniece. Deja viņai nozīmē dzeju, iedziļināšanos “ķermeņa arheoloģijā” - iekšējās pasaules saturā. Dejā šī bezapziņas plūsma tiek ietverta apzinātā ķermeņa formā. Simona ir idejas autore, kustību režisore un māksliniece multimediālās izrādēs “Ceļu galos plīv acis”, “Nakts svētās dejas”, “Zime” u.c.


                             Z.I.M.E.

starpdisciplināra performance

festivālā "LAIKS DEJOT"

13. jūnijā 18:30 LNO Jaunajā zālē


Kō Murobuši – horeogrāfija, deja

Soši Matsunobe – vizuālais mākslinieks

Simona Orinska – horeogrāfija, deja

Modris Tenisons – režisors

Gita Straustiņa – video māksliniece

Zane Šmite – dziedātāja

Artis Gulbis – skaņu mākslinieks


Z.I.M.E. ir latviešu un japāņu mākslinieku sadarbības projekts – performance.

Izgaismojot ķermeņu pretrunu cīņu, izmantojot dabas elementus un baltu rakstus, rodas dzīves un nāves savijums - cilvēka dzīves ceļa metafora. Un šī ceļa noslēgumā mēs nonākam pie sākuma, pie NEKĀ.

Buto tā pirmssākumos bija bez vārda. Tā bija antideja, materiāla substance. Kas ir NEKĀ materiāls? Kā mēs varam izbēgt no mūsu nozīmju un vēstures vecās sistēmas? Kā mēs varam darīt nedarot? Kā mēs varam radīt jaunu nozīmi jeb NEKO? Tie ir nozīmīgākie mūsu dzīves un nāves jautājumi.Gita Straustiņa – māksliniece, dizainere, asociētā profesore Latvijas Mākslas akadēmijā. Kā video un foto māksliniece piedalījusies multimediālos projektos - mūziķu (Igo, Latvian Voices, Rolands Ūdris u.c.) koncertos, izrādēs “Cilvēks uz trepēm”, “Nakts svētās dejas”, “Vadātājs”, “Cilvēka projekts”, „Zime“.


Zane Šmite – mūziķe, dziedātāja, tradicionālās dziedāšanas vokālā pedagoģe Latvijas Mūzikas akadēmijā. Trio “Šmite, Kārlke, Cinkuss” dziedātāja. Bijusi grupas “Iļģi” dalībniece, arī grupas “Rīsa zvejnieki”, ”Lidojošais paklājs”, projekta “Targa” mūziķe un Pūces etnogrāfiskā orķestra dziedātāja.


Artis Gulbis – skaņu un performances mākslinieks, režisors, scenogrāfs. Ilggadējs “Anša Rūtentāla kustību teātra” aktieris. Skaņu mākslinieks etno perkusionistu grupā “Pērkonvīri”. Piedalījies starpnozaru projektos un izrādēs Latvijā un ārvalstīs.


Modris Tenisons – mākslinieks, režisors. Profesionāla pantomīmas teātra dibinātājs Lietuvā. Kopš 1972. gada strādājis Rīgas, Valmieras un Liepājas teātros kā režisors, scenogrāfs un kustību konsultants. “Zīmes” projekta līdzautors Latvijas paviljonā EXPO 2000 Hannoverē. Režisors un līdzautors izrādēm “Ceļu galos plīv acis”, “Nakts svētās dejas”, “Zime”.


Atbalsta: VKKF, EU-Jap Fest Committee, Japānas fonds

Biļetes:Biļešu Paradīze


FOTO NO IZRĀDES

VIDEO NO IZRĀDES
STARPDISCIPLINĀRO MĀKSLU grupa

IDEAGNŌSIS

/UZŅEM JAUNUS DALĪBNIEKUS/

 /MEKLĒ PRODUCENTU/


MĀ TELPA, Miera iela 15, k.3, kontakti: simona.orinska@gmail.com

 _________________________________________________________________________________________
Cilvēks vienmēr atrodas duālā situācijā, “iemests” pasaulē – starp sievišķo un vīrišķo, māti un tēvu, mītisko un reālo, labo un ļauno, garu un miesu, intuīciju un prātu, mīlestību un naidu, satikšanos un šķiršanos. Kā mēs pārdzīvojam šo eksistenciālo stāvokli, dzīvojot globalizācijas radītajā relatīvismā– esot brīvi un arī ierobežoti?

CILVĒKA PROJEKTS

pēta latviešu mitopoētiskās domāšanas līmeņus laikmetīgā kontekstā – teiku un pasaku arhetipus, kristietības uzslāņojumus, viduslaiku teātra grotesku, kā arī postdramatiskā teātra un laikmetīgās mākslas procesuālo un paradoksālo kodu. Izrāde ir kā metafora cilvēka garīgajai attīstībai – lai varētu ieraudzīt jaunu ceļu, vispirms jāsastopas ar personiskajām ēnām.

Latviešu teikās ap Cilvēka radīšanu noris cīņa starp Dievu (labais, viedais, garīgais) un Velnu (ļaunais, nesaprātīgais, materiālais). Katrs no viņiem cenšas iedvest Cilvēkā pēc iespējas vairāk savu īpašību. Tā ir cīņa starp garīgo un materiālo, šķeļot pasauli kā ābolu divās daļās – līdzīgi kā atdalot sievieti un vīrieti.

Projekta darba grupa:

IDEAGNŌSIS - Ieva Putniņa, Atvars Buka, Laura Feldberga, Anda Hūna, Viktorija Eksta, Anna Egle

Simona Orinska – režija, horeogrāfija

Dana Indāne, Arvis Kantiševs – skaņu māksla

Andrējs Krūmiņš – gaismu māksla

Gita Straustiņa – videomāksla


Izrādes:

29.maijā, 2013 Totaldobže mākslas centrā.

16. jūnijā, 2013 Starptautiskajā laikmetīgās dejas festivālā "Laiks dejot"

22. novembrī, 2014 izstāžu telpā ARSENĀLS.

13. februāris, 2015 Minskas laikmetīgās dejas un fiziskā teātra festivālā PLASTFORMA.FOTO NO IZRĀDES

AIJAS UZULĒNAS RECENZIJA
SANTAS REMERES RECENZIJA


 Foto: G. Straustiņa  "...Es līdz ar dejotājiem izdzīvoju dzemdību sāpes, kurās pati dzimstu, smakdama un sapinusies nabassaitē, vai, jādama uz celma, ļaujos mežonīgam orgasmam – tādam, kas manī palicis vēl no meža laikiem: "Je courais seule les bois. J'étais folle." Es skraidīju viena pa mežiem. Es biju traka (fr. val.). – Ž. Bataijs "Mana māte", 1966..."

   Santa Remere. Saujiņa traku un neapģērbtu            IDEAGNŌSIS 

               performance    

      "ĀDA ĀDA TU MANA MELNĀ  VĀRNA"

  ar panākumiem piedalās teātra festivālā       Vīlandē, Igaunijā 16. - 17. februārī, 2013

"Tas ir meistardarbs! Es izjutu nopietnas un dziļas mākslas klātbūtni. Viss bija perfekti. Es esmu satriekta. Paldies Jums!"

"Es jutos patiesi laimīga, ka bija iespēja redzēt ādu. Es jutos dīvaini izrādes sākumā, bet tā bija vērtīga pieredze: ķermenis ir brīnišķīgs un man nevajadzētu justies apkaunotai to skatot. Izrādi nevar skatīt kā naratīvu, stāstījumu, tādēļ ka izrādē lietotais komunikācijas veids ir atšķirīgs."

"Man ļoti patika izrādes spēcīgais sākums, skaņas un kustības - tā ir kā mistērija!"

/no skatītāju komentāriem/


                                 Foto no pirmizrādes

Vairāk info šeit


 

BUTŌ PERFORMANCE UN MEISTARKLASE

       ZĪME. ARMĒNIJĀ

22.-24. augustsButō māksliniece Simona Orinska, režisors Modris Tenisons un videomāksliniece Gita Straustiņa augustā dodas uz Erevānu, kur pirmizrādi piedzīvos izrādes "Zīme. Ceļu galos plīv acis" armēniskā versija. 


Izrāde turpina iesākto izpētes ciklu, kur tiek meklēta saikne starp baltu rakstiem, Austrumu kultūrām un buto.


Simona Orinska pasniegs meistarklasi “Kustības sākums no tukšuma”, kur pētīs sumi-e grafikas principu, buto, kā arī deju un kustību terapijas mijiedarbību.


Armēnijas laikmetīgās un eksperimentālās mākslas centrs


Pateicamies par atbalstu:

STEP BEYOND 


________________________________________________________________________________________Pirmizrādes malaizijā un taizemē 

ZIME.

Zen of Interconnected ME1. - 19. decembris, 2011

“Izrāde “ZIME. Zen of Interconnected ME” bija kā rituāls, kas pārpilns ar ezotēriskiem dzimšanas un transformācijas simboliem. Simonas Orinskas šamanistiskais tēls, spirālveidīgi saliecoties atbildēja un rezonēja Skaidras Jančaites instinktīvajām elsām un spalgiem ekstātiskiem kliedzieniem, kas to iegremdēja transā.” 

The Bangkok Post, 2011, Dec


es visu laiku dzīvoju līdzi izrādei, nespēdams atrauties. Tā mani aiznesa citā apziņas līmenī!” 

           Stephan Sanchez, Bangkokas Operas 

            direktors


“Jaunas kultūras dzimšana”, “seksualitātes, dzimšanas un nāves tēmu izvērsums”, “ārkārtīgas intensitātes un atbrīvošanās pretstati”, “kosmiskās un cilvēciskās pasaules attiecību šķērsgriezums”, “izrāde ļoti aizkustināja – es raudāju”. 

Publikas atsauksmes / Malaizija - Taizeme, 2011

Izrādes pasaules pirmizrāde paredzēta „4-tajā Starptautiskajā Nayoba Kan buto festivālā” Kuala Lumpurā  un „7-tajā Starptautiskajā buto festivālā Taizemē”. Festivāli notiek laika periodā no 1. līdz 19. decembrim. Tur paredzēta ne vien pasaules pirmizrāde (esam aicināti kā festivāla īpašie viesi!) buto un baltu zīmes multimediālam projektam “Z-I-M-E. Zen of Interconnected Me,” bet arī Malaizijas festivālā tiks atklāta viena no Latvijā labākā fotogrāfa Jāņa Deinata foto izstāde ar Simonas Orinskas piedalīšanos. S. Orinska festivālu ietvaros pasniegs meistarklasi par savu butō interpretāciju. Festivālos piedalās arī pasaulē ievērību guvuši buto buto mākslinieki kā Yukio Waguri, Katsura Kan un citi. 


Izrādes videoklips


Nyoba Kan butō festivāla reklāmas klips

The Bangkok Post raksts

The Bangog Post raksts pēc izrādes


Foto no izrādes

Foto Anna Khor (Malaizija)

Foto Kelab Shashin (Malaizija)

Foto no buto izstādes (Malaizija)


Raksts par festivāliem

Intervija ar dalībniekiem Artteritory.com

Intervija radio Klasika (ar S. Orinsku)

Dejas kritiķis Richard Chua Lian Choo, “Theatrex Asia”. Raksts par izrādi


__________________________________________________________________________________________


 

 BUTŌ DEJAS STUDIJA 

Priekšzināšanas dejā nav nepieciešamas!  

Ja esi vecumā no 17 gadiem un Tevi interesē Japānas kultūras neparastās izpausmes, tad šī deja ir domāta Tev!

Ja Tu esi neparasta un savdabīga personība un Tevi aizrauj teātris, deja, māksla, tad šī deja ļaus Tev izpaust un realizēt sevi!

Ja Tu meklē savu īsto „Es”, domā par savu nākotni, Tev ir grūtības izpaust sevi un komunicēt ar citiem,

Tu izjūti mazvērtību, tad šī deja Tev piedāvā nopietnu pašizziņas ceļu, pārvarot savas grūtības!

Ja Tu nebaidies no jaunā un nezināmā, tad šī deja ir Tava iespēja!

Ja Tu vēlies kļūt par sevī pārliecinātu, interesantu personību, tad šī deja ir Tev!


Adrese: Annas iela 2, Rīga. www.tjn.lv. Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 20:00 - 22:00. 

Dalības maksa: LVL 20,- mēnesī. 


Piesakies: Sūti vēstuli ar pieteikumu un/vai jautājumiem - SimonaOrinska@inbox.lv vai zvani- 29394500

butŌ izrāde - "nakts svētās dejas"

“Šis teātris ir augstvērtīga māksla, kas runā mīlestības valodā. Mīlestību nevar izskaidrot ar prātu, to var tikai izjust sirds un iracionalitātes līmenī.” 

Yuri Kostanyan, Erevānas pantomīmas režisors, Armēnijas valsts godalgots mākslinieks 


Izstāžu zālē „Pinakotēka” (ar citiem nosaukumiem „Laimīgās Mākslas Muzejs”, Happy Art Museum”) butō un procesuālās mākslas izrāde „nakts svētās dejas” - 30. oktobrī, 6., 27. novembrī, 19., 20. februārī plkst. 19:00. Ventspilī, "Jūras Vārtos" 15. janvārī plkst. 16:00. 


2011. gada maijā pārsteidzām publiku Eiropas kultūru teātra festivālā Vācijā, Paderbornā!

2011. gada oktobrī piedalījāmies starptautiskajā teātra festivālā Armēnijā - "High Fest"!


Izrādes videoklips

Izrādes video no festivāla Vācijā

Videosižets par izrādi un butō TV24


Foto pirms izrādes

Foto


Recenzijas par izrādi: 

Easyget.lv: http://easyget.lv/kultura/read/31758/

Studija.lv: http://www.studija.lv/?parent=3787

Delfi.lv: http://kultura.delfi.lv/news//entertainment/theatre/article.php?id=36727809

Satori.lv: http://www.satori.lv/raksts/3654/Asinaina_bifsteka_briviba


Izrādes motīvs ir dzejnieka Kikaku Takarai haika: „nakts svētās dejas / balta ir viņu elpa / aiz maskām”. 

Izrādes veidotāji aicina doties „loģiskā prāta brīvdienās”, ļaujoties iracionālajam saprātam, ķermeņa sajūtu pieredzei un emocionālai pašrefleksijai. Izrādes tapšana un norise ir līdzvērtīga dzejas radīšanai uz skatuves – neapzinātais, kas kārtojas apzinātās struktūrās un ritmos. Arī skatītājs ir kā daļa no šī radīšanas procesa, jo izrādes veidotāji atstāj telpu skatītāja aktīvai garīgai līdzdalībai. Izrādē kā spogulī skatītājs ierauga pats sevi.

Projekts ir rezultāts vairāku gadu mākslinieciskiem un teorētiskiem pētījumiem, kas skar buto mākslas, ķermeņa, apziņas un dabas mijiedarbību. Īpaša projekta daļa ir Jāņa Deinata fotogrāfiju un Simonas Orinskas dzejas grāmata "nakts svētās dejas". Grāmatu šobrīd iespējams iegādāties galerijā "Istaba" (Kr. Barona 31a).

Viens no izrādes iedvesmas avotiem ir buto studijas vasaras nometne Pedvālē, kur notika saskarsme un sadursme katram ar saviem "iekšējiem dēmoniem" un dabu, kas rezultējās kustību improvizācijās Pedvāles teritorijā. Otrs iedvesmas avots ir Simonas ceļojums uz Malaizijas butō festivālu, kur īpaši tika akcentēts butō garīguma, daoisma un terapijas aspekts.


Projektā piedalās: butō un kustību māksliniece Simona Orinskamākslinieks un režisors Modris Tenisons, performances mākslinieks Artis Gulbis, video māksliniece Gita Straustiņa un Butō studija, dziedātāja Skaidra Jančaite (Lietuva) un buto horegrāfs Ken Mai (Japāna), mākslinieki Ērika Māldere un Aigars Lenkēvičs (http://www.lampas.lv/autori.htm), kā arī mūziķi Ilga Reizniece un Jānis Pauls.

Butō deja, kas radusies Japānā 20. gs. 60. gados, apvieno protestu patērētāju kultūrai un atgriešanos pie japāniskajām saknēm. Butō izpratne ir tuva sirreālismam, ekspresionismam, dzenbudismam, arī performances mākslai, autentiskajai kustībai un kustību teātrim. Butō dejotājs atrod saikni ar sava „ķermeņa arheoloģiju” - iekšējo pasauli, neapzinātajiem resursiem un to pārvērš tēlos.

Butō uzsver cilvēka dziļo saikni ar dabu. Buto dibinātājs Tatsumi Hidžikata ir teicis, ka butō ir dzimis no dubļiem un asinīm. Viens no šīs mākslas pamatiem ir „cilvēka pārtapšana” dabas materiālos – tēlos, kas ir tuvs animistiskajam, intuitīvajam pasaules skatījumam.  Butō ir kā mirklis starp ieelpu un izelpu. Dabā viss ir dzīvs un viss ir kustībā – no lēkta līdz rietam, no dzimšanas līdz nāvei.

„Paškustība ir dzīvā pamatraksturs. Tajā, kas ir dzīvs, ir kustības stimuls sevī. Spēle izpaužas kā paškustība, kas savā kustībā netiecas pēc mērķa un nolūka, tā ir kustība kā kustība – dzīvā priekšstatīšanas fenomens, piemēram, odu deja vasaras vakarā. Spēle vienmēr paredz līdzspēlēšanu, iekšēju līdzdalību šajā kustībā. Skatītājs ir kas vairāk par vienkāršu novērotāju, viņš ir spēles daļa”, saka filozofs Hanss-Georgs Gadamers.


Projektu atbalsta: VKKF, MAP Latvia, Wess Motors Toyota, Tan Chee Keong, Pinakotēka, Lampu Dizaina Darbnīca.

Informatīvie atbalstītāji: Latvijas Radio Klasika 3, radio Naba, radio StarFM, European Hit Radio, Latviešu Radio, Delfi.lv, Satori.lv, Hc.lv, Easyget.lv, Studentnet.lv, Randoms.lv, žurnāli "Studija", "Dizaina Studija", "Rīgas Laiks", "Fotokvartāls", "Māksla Plus", avīze "Diena", "Kultūras Forums", žurnāls "Mistērija".

__________________________________________________________________________________________

  Iznācis mākslas albums  "nakts svētās dejas" 


Albuma „Nakts svētās dejas” autori - fotogrāfs Jānis Deinats, dzejniece un butō māksliniece Simona Orinska, kā arī mākslinieks Modris Tenisons, aicina apstāties un ieskatīties tēlu un vīziju pasaulē, lai jūtīgi un patiesi ieklausītos sevī.

Albums apkopo dvēseles stāstus, kas izdejo sevi caur ķermeni un vārdu. Dvēsele, kas meklē un atrod savas ķermeniskās mājas - gaiļa, truša, bērna vai sievietes veidolā. Šodienas steidzīgajā ritmā, kad ikviens meklējam mieru un harmoniju, šajā grāmatā iespējams veldzēties fotogrāfa un dzejnieces tvertās sajūtu niansēs un atrast savas dvēseles stāsta piepildījumu.

Cilvēka ķermenis slēpj sevī ļoti senu pieredzi, kuru iespējams atklāt ar dejas palīdzību. Butō mākslā tā ir „cilvēka pārtapšana” dabas materiālos vai dzīvniekos – pietuvojoties animistiskajam, intuitīvajam, sen zaudētam pasaules skatījumam. Fotogrāfs ir apstādinājis laiku brīžos, kad buto dejotājs tēlos radis saikni ar ķermeņa arheoloģiju, aizmirsto un noliegto iekšējo pasauli. Butō māksliniece ir papildinājusi šīs laika fiksācijas ar dzeju, devusi iespēju ieraudzīt savas dvēseles un ķermeņa apzinātās sajūtas.

Japāniskais smalkums albuma noformējumā raisa asociācijas ar gaišumu, mieru un skaidrību, savukārt sarkanais hieroglifs uz vāka akcentē albuma saikni ar Japānā dzimušo butō deju.

Jāņa Deinata fotogrāfijās fiksēts process, kad butō dejas stilā balti grimmēts sievietes tēls izdzīvo ķermeņa un dvēseles transformācijas. Simonas Orinskas dzeja vēsta par cilvēka dzīvības trauslumu, ķermeniskām sajūtām, savukārt viņas baltais tēls izdzīvo plašu psihofizisku izjūtu gammu.

Dabā viss ir dzīvs un viss ir kustībā – no lēkta līdz rietam, no dzimšanas līdz nāvei. Albums ir laikā fiksētas sajūtas, tomēr tas dzīvo un attīstās kopā ar savu lasītāju.


Albumu meklējiet grāmatnīcās, galerijā “Istaba” un pie izdevēja.


Video (Jānis Deinats stāsta par foto konkursu Japānā, eksponējot albumu "Nakts svētās dejas")

Foto


 __________________________________________________________________________________________

Make a free website with Yola